Category: Concursuri

Art. 1 Organizator

Concursul “Câștigă o ecografia cardiacă tridimentionala doppler” este organizat de Media Sud Europa S.A. (prin postul Radio Sud), J40/8459/10.10.2001, eliberat pe 05.02.2008 (cod unic de inregistrare 6313740 din data de 25.10.1994, Seria B Nr. 1125327), denumită în continuare organizator, și SC Cabinet Medical cardiologie Dr Vilceanu Ovidiu-Iulian Srl, cu sediul in Craiova, Bld Stirbei Voda, nr 19, D3AFNFNFN Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. A10648595, CUI 25431920, reprezentata prin Vilceanu Ovidiu – Iulian, denumita in continuare Organizator.

Art. 2 Drept de participare

La concurs pot participa toţi ascultatorii care sună la Radio Sud şi răspund corect la întrebarea anunţată pe post de către redactorii muzicali ai Radio Sud.

Nu au dreptul să participe la concurs angajaţii partenerului media şi organizatorului şi rudele acestora de gradul I.

Art. 3 Perioada de desfășurare

Concursul se va defășura în perioada 1 februarie 2022 – 1 februarie 2023. 

Art. 4 Procedura concursului

Ascultătorii Radio Sud pot suna la concurs și, dacă răspund corect la întrebarea moderatorului, pot câștiga o ecografie cardiacă tridimensională Doppler realizată de Cabinet Medical cardiologie Dr. Vîlceanu Ovidiu – Iulian printr-o programare făcută de câştigători la centrul medical. Concursurile sunt zilnice.

Art. 5 Regulamentul oficial

Regulamentul oficial al concursului va fi pus la dispoziţia participanţilor, gratuit.

Participanţii sunt obligaţi să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 6 Incetarea concursului

Organizatorul poate decide întreruperea temporară sau încetarea desfăşurării concursului din diferite motive.

Concursul mai poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră.

Art. 7 Litigiile

Eventualele litigii aparute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti din Craiova.

Societatea Cabinet Medical cardiologie Dr Vilceanu Ovidiu-Iulian Srl

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *