Politica de Confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracterpersonal

“NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA”

Data ultimei revizii: 12/06/2018

1.1 INFORMAȚII GENERALE
SC MEDIA SUD EUROPA SA (“COMPANIA”) este operator de date cu caracter personal.

Site-ul www.radiosud.ro (denumit „SITE”) este proprietarea Companiei, fiind identificată cu următoarele date:

SC MEDIA SUD EUROPA SA

Sediul social: str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, București, România
Punct de lucru Craiova: Str. Campia Islaz, nr. 97A Craiova, 200420, Dolj, RomâniaNr. Oficiul Registrului Comerțului: J40/8459/2001
CUI: RO6313740
Telefon: 0251.413.100
Fax: 0251.410.565
Email: office@radiosud.ro

Știm cât de importantă este confidențialitatea pentru clienții noștri și ne străduim să explicăm clar modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim, transferăm și stocăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Implementăm măsuri adecvate, tehnice și organizatorice pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”).

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea se aplică tuturor site-urilorweb, serviciilor pentru clienţi sau altor aplicaţii online care se referă la sau conţin linkuri către această Notificare (denumite „Servicii”). Prezenta Notificare privindConfidențialitatea se aplică indiferent dacă utilizaţi un computer, un telefon mobil, o tabletă, un televizor sau orice alt dispozitiv pentru a accesa Serviciile Companiei.

1.1.1 Ce colectăm

Compania colectează diverse tipuri de informaţii, inclusiv:
• informaţii pe care le furnizaţi direct;
• informaţii pe care Compania le colectează privind modul în care utilizaţi

Serviciile Companiei;
• informaţii pe care Compania le obţine din surse terţe.
În unele cazuri Compania va dori consimţământul dvs. separat pentru colectarea

informaţiilor sau vă va notifica separat despre modul în care va colecta informaţiile cu caracter personal, în funcţie de cerinţele anumitor servicii suplimentare.

1.1.2 Utilizarea și partajarea informațiilor

Printre altele, Compania utilizează informaţiile pe care le colectează în următoarele scopuri:

• pentru a vă oferi Serviciile Companiei;
• pentru a înţelege modul în care utilizaţi Serviciile, pentru a îmbunătăţi

experienţa dvs.;
• pentru a înţelege mai multe despre clienţi, pentru a oferi cele mai relevante

comunicări, servicii şi experienţe;

• pentru a oferi conţinut şi publicitate personalizate cu consimţământul dvs.separat, atunci când este necesar.

Compania poate partaja informaţiile dvs. cu:

 • parteneri de afaceri – companii care pot furniza informaţii despre produsele şi serviciile care v-ar putea interesa atunci când v-aţi oferit consimţământul separat;
 • furnizori de servicii – companii care oferă servicii pentru sau în numeleCompaniei;
 • organisme de aplicare a legii – atunci când se solicită acest lucru sau pentruprotecţia Companiei şi a utilizatorilor săi.Este important să citiţi cu atenţie Notificarea privind Confidențialitatea şi toate politicile suplimentare oferite de Companie, deoarece aceste documente furnizează informaţii despre modul în care sunt procesate datele dvs. cu caracter personal de fiecare dată când utilizaţi Serviciile Companiei.

1.1.4 Politici suplimentare

1.2 INFORMAȚIILE COLECTATE DE COMPANIE

1.2.1 Informații pe care le furnizați direct

Unele Servicii vă permit să furnizaţi informaţii direct Companiei. Unele dintreServiciile Companiei permit utilizatorilor să creeze conturi sau profiluri. Pentru aceste Servicii, Compania va solicita să furnizaţi anumite informaţii despre dvs., pentruconfigurarea contului sau a profilului, cum ar fi numelei sau adresa de e-mail, o parolă.

Dacă veți comanda un Serviciu cu plată, Compania va solicita date precumnumele, CNP-ul, informaţiile de contact, adresele de livrare şi de facturare, precum şi informaţiile cardului de credit (unde e cazul), pentru a vă procesa comanda.

Dacă veți contacta echipa de Servicii pentru clienţi pentru a discuta despre unprodus sau un serviciu, a pune o întrebare sau a depune o plângere, Compania vacolecta informaţii despre dvs. referitoare la Serviciul pe care îl solicitaţi de la Companie, cum ar fi numele dvs., adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de

e-mail.Anumite Servicii ale Companiei vă permit să comunicaţi cu alte persoane. Ceea ce comunicaţi se va transmite prin sistemele Companiei și/sau terțe companii.

1.2.2 Informații despre modul în care utilizați Serviciile

În afara informaţiilor pe care le furnizaţi, Compania poate colecta informaţii despre modul în care utilizaţi Serviciile Companiei.

a) Informaţii despre dispozitiv – cum ar fi informaţii despre hardware-uldispozitivului şi alte elemente de identificare unică ale dispozitivului, versiunea de software actuală, codul de ţară, adresa IP, cookie-uri, transmiţătoare, informaţii privind versiunile sistemului de operare;

b) Informaţiideconectare–informaţiidediagnosticare,tehnice,despreutilizare, cum ar fi momentul şi durata utilizării Serviciului, termenii de căutare pe care i-aţi introdus prin intermediul Serviciilor şi alte informaţii stocate în cookie-urilesetate. Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre cookie-uri, accesaţi link-ul [LINK Politica de cookie-uri]

1.2.3 Informații din alte surse

Compania poate primi informaţii despre dvs. din surse disponibile public şicomercial (în limitele permise de lege), pe care le poate combina cu alte informaţii primite de la sau despre dvs. De asemenea, Compania poate primi informaţii despre dvs. de la reţelele de socializare terţă parte atunci când decideţi să vă conectaţi laacestea.

1.2.4 Alte informații pe care Compania le colectează

Compania mai poate colecta alte informaţii despre dvs., despre dispozitivul dvs. sau despre modul de utilizare a serviciilor prin metode descrise în momentul colectării sau în alt mod, având consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar.

Puteţi decide să nu furnizaţi Companiei anumite tipuri de informaţii (de exemplu, informaţii solicitate când doriți să vă inregistrați/creați un cont), dar acestlucru poate afecta posibilitatea de a utiliza anumite Servicii.

1.3UTILIZAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE

Compania va utiliza informaţiile colectate în următoarele scopuri:
 pentru desfășurarea activităților de jurnalism, inclusiv informarea corectă a

cititorilor Site-ului și edițiilor tipărite

 • pentru a vă înregistra sau autentifica pe dvs. sau dispozitivul dvs. la un Serviciu;
 • pentru a oferi un Serviciu solicitat;
 • pentru a oferi conţinut şi Servicii personalizate, pe baza activităţilor anterioareîn cadrul Serviciilor Companiei;
 • pentru publicitate, cum ar fi furnizarea de reclame personalizate, de conţinut sponsorizat şi trimiterea unor comunicări promoţionale cu consimţământul dvs.,atunci când este necesar;
 • pentru a evalua şi a analiza piaţa, clienţii, produsele, campaniile de publicitate şi Serviciile Companiei, prin procese statistice, cu scopul de a putea oferi cele mai relevante comunicări și Servicii.
 • pentru a solicita opiniile dvs. referitoare la produsele şi Serviciile Companiei, având comsimţământul dvs., dacă este necesar;
 • pentru a înţelege modul în care sunt utilizate Serviciile Companiei, astfel încâtsă le putem îmbunătăţi;
 • pentru a desfăşura extrageri gratuite de premii, competiţii cu premii sau promoţii, în limitele permise de lege;
 •  în alte scopuri, având consimţământul dvs. separat.

Compania poate combina informaţiile dvs. în scopuri conforme prezentei Notificări privind confidențialitatea. De exemplu, utilizează detaliile contului dvs. pentru toate Serviciile care necesită un astfel de cont. De asemenea, personalizează recomandările, conţinutul şi alte caracteristici în scopul de a vă putea oferi oexperienţă mai bună a Serviciilor, folosind informaţiile pe care le furnizaţi direct Companiei, prin utilizarea Serviciilor, prin navigarea pe Site sau prin informaţiile furnizate de terţe părţi.

1.3.1 Comunicările de marketing prin email

Compania va putea trimite comunicări de marketing prin e-mail numai dacă v-ați exprimat acordul cu privire la acest lucru.

De obicei, Compania va oferi o casetă de selectare pe formularele respective pentru a vă colecta informațiile cu caracter personal. În cazul în care Compania vătrimite prin e-mail comunicări de marketing, puteți renunța la a mai primi orice comunicări de marketing suplimentare făcând click pe funcția de „dezabonare” din e-mail. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de renunțare la aceste comunicări înorice moment, contactând-ne folosind informațiile de contact ale Companiei prezentate mai jos și furnizând următoarele informații: numele dvs., adresa de e-mail,numărul de telefon, comunicările de marketing la primirea cărora doriți să renunțați.

1.4 TEMEI JURIDIC

Compania procesează date cu caracter personal pentru scopurile descrise maisus. Temeiul juridic al Companiei de a prelucra date cu caracter personal includeprelucrări care:

 • sunt necesare pentru executarea contractului dintre dvs. şi Compania (deexemplu, pentru a vă identifica şi autentifica astfel încât să puteţi utiliza anumite Servicii);
 • sunt necesare pentru respectarea cerinţelor legale (de exemplu, pentru arespecta normele de contabilitate în vigoare şi a face dezvăluiri obligatorii autorităţilor legale);
 • necesare pentru interesele legitime ale Companiei (de exemplu, pentru agestiona cât mai bine relaţia dintre Companie şi dvs. şi pentru a îmbunătăţiServiciile oferite);
 • sunt necesare în scopuri jurnalistice;
 • care se bazează pe consimţământul oferit de clienţii Companiei (de exemplu, pentru a vă trimite comunicate despre produsele şi serviciile Companiei şi pentru a vă furniza informaţii de marketing), care poate fi retras ulterior în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării în temeiulconsimţământului oferit înainte de retragerea acestuia.

1.5 PARTAJAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE

Compania poate dezvălui informaţiile dvs. intern, în cadrul acesteia sau al departamentelor relevante, cum ar fi, fără limitare, echipa de relaţii cu clienţii, echipa juridică, echipa financiară, echipa de vânzări şi, dacă aţi optat pentru primireamesajelor de marketing, echipele de marketing.

De asemenea, Compania poate dezvălui informaţiile dvs. către alte entităţi, numai în măsura în care va fi nevoie pentru efectuarea Serviciilor:

a) Partenerilor de afaceri (ex: distribuitori).
b) Furnizorilor de servicii (ex: companii de publicitate, companii de transport) c) Altor părţi, atunci când acest lucru este prevăzut de lege sau după cum este necesar pentru protejarea Serviciilor Companiei.
d) Altor părţi în legătură cu tranzacţiile corporative (ex: în cadrul unei fuziuni sau în cazul transferului, achiziţionării sau vânzării ori în cazul unui faliment).
e) Altor părţi cu acordul dumneavoastră sau la indicaţia dumneavoastră.

1.6 SIGURANȚA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

Compania tratează cu multă seriozitate protecţia datelor dvs. Compania a implementat măsuri corespunzătoare, fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja informaţiile pe care le colectează în legătură cu Serviciile oferite. Compania va folosiproceduri stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal. Totuşi, reţineţi că niciun site web, nicio transmisiune prin internet, niciun computer şi nicio conexiune wireless nu sunt completsigure!

1.7 TRANSFERUL DE DATE INTERNAȚIONAL

Utilizarea anumitor Servicii de către dvs. poate implica transferul, stocarea şiprocesarea informaţiilor dvs. cu caracter personal în afara României. Utilizarea anumitor Servicii de către dvs. poate implica transferul, stocarea şi procesarea informaţiilor dvs. cu caracter personal către alte ţări, printre care, fără limitare, ţările din Spaţiul Economic European (SEE) sau Statele Unite ale Americii. Compania iamăsurile necesare, în conformitate cu legile în vigoare, pentru a se asigura că informaţiile dvs. cu caracter personal sunt protejate, cum ar fi utilizarea clauzelorcontractuale standard pentru protejarea transferului de date în afara SEE.

1.8 DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care Compania le colectează de la dumneavoastră:

(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul: dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

(b) Dreptul la acces: puteți solicita informații legate de datele personale pe careCompania le deține despre dumneavoastră.

(c) Dreptul la rectificare: aveţi dreptul de a obține rectificarea datelor personale care vă privesc.

(d) Dreptul la restricționare: puteți obține din partea Companiei restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

o contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentruperioada de care Compania are nevoie pentru a verifica corectitudinea,
o prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter

personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
o Compania nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea

unui drept în instanţă, sau
o vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care Compania verifică

dacă interesele sale legitime prevalează asupra intereselor

dumneavoastră.
(e) Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră

personale pe care le-ați furnizat.

Aveţi dreptul de a solicita detalii privind informaţiile despre dvs. pe care le colectează Compania şi de a cere corectarea acestor informaţii, de a obiecta sau de a solicita restricţionarea procesării, de a solicita accesarea, eliminarea sau portabilitatea informaţiilor dvs. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Compania poate refuza procesarea unor solicitări care se repetă în mod nerezonabil, necesită un efort tehnic disproporţionat, pun în pericol confidenţialitatea altor persoane, sunt extrem de nepractice sau a unor solicitări de accesare care nusunt cerute de legile în vigoare.

Dacă solicitaţi ştergerea informaţiilor personale, este posibil să nu mai puteţiaccesa ori utiliza anumite Serviciile oferite de Companie iar informaţiile personale rămase pot continua să existe pentru o anumită perioadă în evidenţele şi arhiveleCompaniei, în conformitate cu legile în vigoare, dar Compania nu va utiliza acesteinformaţii în scopuri comerciale.

În măsura în care procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retrageriirespective.

1.9 REȚINEREA DATELOR

Compania nu va reţine datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Acest lucru înseamnă cădatele vor fi distruse sau eliminate din sistemele Companiei în momentul în care nu mai sunt necesare.

Compania ia măsuri de protecție necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt procesate şi reţinute pe baza următoarei logici:

1. cel puţin pe durata în care informaţiile sunt utilizate pentru a furnizarea unuiServiciu, pentru scopul în care au fost colectate;

 1. conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu alte obligaţiilegale;
 2. în scopuri statistice sau de arhivare, făcând obiectul unei protecţii corespunzătoare.

1.10 LINK-URI ȘI PRODUSE ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

Este posibil ca Serviciile Companiei să ofere linkuri către alte site-uri web şi servicii de la terţe părți. Compania nu răspunde pentru securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor colectate de aceste site-uri web sau servicii.

Anumite părţi din conţinutul, publicitatea sau funcţionalităţile din cadrul ServiciilorCompaniei pot fi furnizate de terţe părţi. Anumite terţe părţi pot distribui publicitate sau pot monitoriza care sunt tipurile de publicitate pe care le vizualizează Utilizatorii, cât de frecvent vizualizează publicitatea şi ce acţiuni efectuează Utilizatorii drept răspuns la acestea, sau Compania vă permite să partajaţi anumite materiale cu alte persoane prin intermediul reţelelor de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, Google + şi LinkedIn. Aceste terţe părţi pot să colecteze sau să primească anumite informaţii despre modul în care utilizaţi Serviciile, inclusiv prin intermediul cookie-urilor, alpixelilor şi al unor tehnologii similare, iar informaţiile pot fi colectate de-a lungul timpuluişi combinate cu informaţiile colectate de pe diverse site-uri web şi servicii online.Compania nu controlează colectarea datelor şi practicile de utilizare ale acestorcompanii.

Dacă un utilizator se autentifică pe Site folosind o reţea de socializare, Compania poate primi de la serviciul respectiv şi poate stoca informaţiile de autentificare, pentru a permite utilizatorului să se conecteze, precum şi alte informaţii pe care utilizatorul acceptă să fie trimise Companiei atunci când se conectează pe Site folosind acestemetode.

Serviciile Companiei pot utiliza plugin-uri pentru reţelele de socializare. Când utilizaţi un Serviciu care conţine astfel de plugin-uri, informaţiile pot fi transferate direct către operatorul reţelei de socializare. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare,modul în care utilizaţi Serviciul Companiei poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu acest plugin-uri, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.

1.11 ACTUALIZĂRI ALE NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Această Notificare privind confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările cu privire la informațiile personale care vizează Serviciile sau modificările aduse legislației în vigoare. Compania va publica o notificare pe Site pentru a vă informa din timp cu privire la modificările semnificative aduse Notificării privind confidențialitatea și va indica în partea de sus a notificării care este cea mai recentă dată a actualizării.

1.12 DATE DE CONTACT

SC MEDIA SUD EUROPA SA

Sediul social: str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, București, România
Punct de lucru Craiova: Str. Campia Islaz, nr. 97A Craiova, 200420, Dolj, România Telefon: 0251.413.100
Fax: 0251.410.565

Pentru orice informații cu privire la protecția datelor personale sau pentru a vă exercita dreptul de acces, de modificare, de ștergere, de obiecție, de restricționare a procesării sau de portabilitate, ne puteți contacta la următoarea adresă:gdpr@gds.ro

Puteți să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)