Category: Concursuri

 

Art.1 Organizatori

Concursul “Câștigă invitație dublă la Intencityeste organizat de Media Sud Europa S.A. (prin postul Radio Sud), J40/8459/10.10.2001, eliberat pe 05.02.2008 (cod unic de inregistrare 6313740 din data de 25.10.1994, Seria B Nr. 1125327), denumită în continuare organizator, și SC MCCANN PROFESIONAL COMMUNICATION SRL cu sediul social în Bucureşti, str George Enescu nr 11-11A, Parter, Birou 1, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/11495/2004, CIF RO 16603741, cont nr. RO56INGB0001008162268910 deschis la ING BANK Bucureşti, reprezentată prin – Zoltan Imola Marta, Administrator, denumită în continuare beneficiar.

Art. 2 Drept de participare

La concurs, pot participa toți ascultatorii în vârstă de cel puțin 18 ani care sună la Radio Sud și răspund corect la intrebarea anunțată pe post de către redactorii postului.

Nu au dreptul de a participa la concurs angajații organizatorilor și rudele acestora de gradul I.

Art. 3 Perioada de desfășurare

Concursul se va defășura în perioada 19-26 august.

Art.4 Desfășurarea concursului

Ascultătorii Radio Sud pot suna la concurs și, dacă răspund corect la întrebarea moderatorului, pot câștiga o invitație dublă la Intencity pentru toate cele 3 zile de festival. Câștigătorul trebuie să rămână, în continuare, la telefon, după finalizarea concursului, pentru a oferi și a primi din partea moderatorului informațiile necesare ridicării premiului. În caz contrar, dacă nu se mai poate lua legătura cu respectivul câștigător, invitația va fi scoasă din nou la concurs. 

Art.5 Premii

În cadrul concursului, vor fi acordate 10 invitații duble. Câștigătorii vor ridica premiile de la sediul Radio Sud.

Art. 5 Încetarea concursului

Organizatorii pot decide întreruperea temporară sau încetarea desfășurării concursului din diferite motive.

Concursul mai poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră.

Art. 6 Litigiile

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești din Craiova.

Prezentul regulament este completat de regulamentul oficial de desfășurare a concursurilor Radio Sud, care poate fi consultat pe site-ul www.radiosud.ro, sesiunea Concursuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *