Category: Concursuri

Art.1 Organizatori

Concursul “Verifică-ți sănătatea cu pulsoximetre de la Nextfarma” este organizat de Media Sud Europa S.A. (prin postul Radio Sud), J40/8459/10.10.2001, eliberat pe 05.02.2008 (cod unic de inregistrare 6313740 din data de 25.10.1994, Seria B Nr. 1125327), denumită în continuare organizator, și SOCIETATEA MANUFARM SRL, cu sediul în Sat Bradesti, Str. Mihai Viteazu, nr.20, jud.Dolj, telefon 0766.464.957, fax-, e-mail info@nextfarma.ro, telefon dep. Contabilitate, înregistrată la ORC sub nr. J16/210/2017, CUI RO37023410, având contul nr.RO38BTRLRONCRT0383626601, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată prin TRICA BOGDAN, cu functia de Administrator .

Art. 2 Drept de participare

La concurs, pot participa toți ascultatorii în vârstă de cel puțin 18 ani care suna la Radio Sud și răspund corect la intrebarea anunțată pe post de către redactorii postului.

Nu au dreptul de a participa la concurs angajații organizatorilor și rudele acestora de gradul I.

Art. 3 Perioada de desfășurare

Concursul se va defășura în perioada 21 aprilie – 28 aprilie.

Art.4 Desfășurarea concursului

Ascultătorii Radio Sud pot suna la concurs și, dacă răspund corect la întrebarea moderatorului, pot câștiga pulsoximetre.

Art.5 Premii

În cadrul concursului, vor fi acordate 5 pulsoximetre. Premiile vor fi ridicate de la sediul organizatorului principal – Nextfarma.

Art. 5 Încetarea concursului

Organizatorii pot decide întreruperea temporară sau încetarea desfășurării concursului din diferite motive.

Concursul mai poate înceta in cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră.

Art. 6 Litigiile

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești din Craiova.

Prezentul regulament este completat de regulamentul oficial de desfășurare a concursurilor Radio Sud, care poate fi consultat pe site-ul www.radiosud.ro, sesiunea Concursuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *