Category: Concursuri

Art.1 Organizatori

Concursul “Câștigă un weekend la Bran” este organizat de Media Sud Europa S.A. (prin postul Radio Sud), J40/8459/10.10.2001, eliberat pe 05.02.2008 (cod unic de inregistrare 6313740 din data de 25.10.1994, Seria B Nr. 1125327), denumită în continuare organizator, și SOCIETATEA Valdir Tour SRL, cu sediul în localitatea Craiova, Dolj, str. Romania Muncitoare nr. 3, număr de telefon 0744.377.646, adresă de e-mail: office@evenimente-craiova.ro, cod fiscal numărul RO6848086, înregistrată la Registrul Comerţului sub numarul J16/3438/1994, cont IBAN RO11BRMA0999100051257609, deschis la Banca Romaneasca, reprezentată prin Valentina Barbulescu, având funcția de Director, denumită în continuare CLIENT.

La concurs, pot participa toți ascultatorii în vârstă de cel puțin 18 ani care suna la Radio Sud.

Nu au dreptul de a participa la concurs angajații organizatorilor și rudele acestora de gradul I.

Art. 3 Perioada de desfășurare

Concursul se va defășura în perioada 19-21 aprilie.

Art.4 Desfășurarea concursului

Ascultătorii Radio Sud ne dau like pe facebook la pagină, tăguiesc persoana care îi va însoți, shareuiesc postarea și lasă un mesaj de la mulți ani în comentarii. Autorul celui mai apreciat mesaj pleacă un weekend la Bran. Concursul se încheie la ora 16.00.

Art.5 Premii

În cadrul concursului, va fi acordată o excursie la Bran. Premiile vor fi ridicate de la sediul organizatorului principat – Valdir Tour.

Art. 5 Încetarea concursului

Organizatorii pot decide întreruperea temporară sau încetarea desfășurării concursului din diferite motive.

Concursul mai poate înceta in cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră.

Art. 6 Litigiile

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești din Craiova.

Prezentul regulament este completat de regulamentul oficial de desfășurare a concursurilor Radio Sud, care poate fi consultat pe site-ul www.radiosud.ro, sesiunea Concursuri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *