Category: Concursuri

Art.1 Organizatori

Concursul “Câștigă o invitație la Teatrul Național Marin Sorescu ” persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu, Nr 2-4 Sect. 1, Pct. de lucru Craiova, Str. Campia Islaz, Nr 97A, cod unic de inregistrare 6313740, J40/8459/2001 prin intermediul postului Radio Sud, denumită în continuare organizator și Teatrul Național Marin Sorescu, cu domiciliul fiscal Strada Al. I. Cuza nr. 11, CIF 4417168 din data de 02/08/1993, eliberat la data de 20.06.2014, denumit în continuare organizator.

Art. 2 Drept de participare

La concurs, pot participa toți ascultatorii în vârstă de cel puțin 18 ani care suna la Radio Sud și răspund corect la intrebarea anunțată pe post de către redactorii postului.

Nu au dreptul de a participa la concurs angajații organizatorilor și rudele acestora de gradul I.

Art. 3 Perioada de desfășurare

Concursul se va defășura pe tot parcursul anului 2020.

Art.4 Desfășurarea concursului

Ascultătorii Radio Sud pot suna la concurs și, dacă răspund corect la întrebarea moderatorului, pot câștiga una dintre invitațiile anunțate ca premii pe post. Piesele la care se oferă invitații se schimbă, în conformitate cu programul Teatrului Național Marin Sorescu.

Art.5 Premii

În cadrul concursului, vor fi acordate inivitații la piesele care se joacă la Teatrul Național Marin Sorescu. Premiile vor fi ridicate de la sediul Radio Sud Craiova, pe bază de proces verbal.

Art. 5 Încetarea concursului

Organizatorii pot decide întreruperea temporară sau încetarea desfășurării concursului din diferite motive.

Concursul mai poate înceta in cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră.

Art. 6 Litigiile

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești din Craiova.

Prezentul regulament este completat de regulamentul oficial de desfășurare a concursurilor Radio Sud, care poate fi consultat pe site-ul www.radiosud.ro, sesiunea Concursuri (http://radiosud.ro/2018/03/01/regulament/)

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *