Category: Concursuri

1. Acest regulament se aplica pentru toate concursurile desfasurate in direct (in FM) la Radio Sud Craiova, prin telefon, mail sau SMS, pe site-ul oficial sau pe pagina de Facebook „Radio Sud Craiova”.

2. Participantii la concursurile Radio Sud pot sa castige doar o singura data in cadrul aceluiasi concurs, pe o perioada de 120 de zile. De asemenea, o persoana poate participa doar la un singur concurs, pe o perioada de 7 zile. Daca vor castiga in acest interval de mai multe ori, premiile vor fi anulate.

3. Daca in decurs de 30 de zile, membrii unei familii (cu acelasi domiciliu) castiga de mai multe ori, premiile vor fi anulate.

4. In cazul in care concursurile au fost castigate la scurt timp unul dupa altul, se va trimite premiul de la primul concurs castigat, urmatoarele fiind anulate.

5. Premiile materiale se ridica obligatoriu in decurs de 30 de zile din ziua in care persoana castigatoare a fost anuntata ca premiul se afla la sediul Radio Sud.

6. Premiile neridicate in termenul mentionat, sunt anulate.

7. Pentru ridicarea premiilor, castigatorii se vor prezenta personal la sediul Radio Sud Craiova – Strada Campia Islaz, Nr 97A –  cu B.I./C.I. asupra lor.

8. Premiile se pot ridica in zilele de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 16:00.

9. In cazul premiilor ce se vor ridica de la sediul firmei care sponsorizeaza concursul, angajatii Radio Sud vor comunica respectivilor castigatori toate informatiile necesare la telefon sau la sediul Radio Sud.

10. Premiile care nu au putut fi inmanate castigatorilor in perioadele mentionate la punctele anterioare se considera anulate si castigatorii pierd dreptul de a mai intra in posesia lor.

11. Angajatii Radio Sud  si rudele acestora de gradele 1 si 2 nu au drept de participare.

12. Pot lua parte la acest concurs numai persoanele fizice care au implinit deja varsta de 18 ani si care sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre compania organizatoare pentru viitoarele activitati de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

13. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata altor taxe si impozite legate de premiul oferit, aceasta fiind in sarcina persoanei castigatoare.

14. Castigatorii vor fi anuntati in direct, pe Radio Sud, 97,4FM, in urma incheierii fiecarei etape de concurs in parte. Toti castigatorii isi vor primi premiul anuntat in prealabil imediat ce va fi completat un formular de contract ce atesta castigarea si inmanarea premiului.

15. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Premiul oferit nu poate fi echivalat in bani. Daca un castigator renunta la premiu sau nu intruneste conditiile de acordare a premiului specificate la Punctul 12 din Regulamentul General de participare, el nu poate avea alte pretentii materiale sau morale, iar premiul se reporteaza pentru un alt concurs.

Acordarea Premiilor

1. Validarea și ridicarea oricărui premiu pus la dispozitie de către SC MEDIA SUD EUROPA SA se poate face numai:

 • În baza datelor personale comunicate de câștigător către SC MEDIA SUD EUROPA SA în momentul în care sunt desemnați câștigători. Aceste date personale pot fi:

  • Numele și prenumele

  • Numărul de telefon

  • Data nașterii

  • Adresa de domiciliu

  • Adresa de email (în anumite cazuri)

  • Adresa de livrare (în cazul în care premiile sunt trimise prin poștă sau alte servicii de livrare)

 • În baza prezentării actului de identitate valabil în momentul ridicării premiului din locația comunicată de către către SC MEDIA SUD EUROPA SA.

2. Orice eroare în declararea datelor personale de către câștigător către SC MEDIA SUD EUROPA SA, nu atrage răspunderea acesteia sau a celorlalți organizatori ai concursului. Prin urmare, aceștia nu au nici un fel de obligație în cazul furnizării de către câștigători a unor date eronate care duc la imposibilitatea acordării premiilor.

3. În cazul premiilor ridicate de la un sediu specificat de către către SC MEDIA SUD EUROPA SA, acestea pot fi ridicate doar de către câștigători pe baza prezentării buletinului/carnetului de identitate și în urma semnării unui proces verbal de predare-primire de către aceștia.

4. Întrucât la Concurs pot participa doar persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data participării la concurs, către SC MEDIA SUD EUROPA SA nu va prelucra date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care, din motive care nu țin de către SC MEDIA SUD EUROPA SA, se vor prelucra date cu caracter personal ale persoanelor fizice sub vărsta de 18 ani, pe perioada desfășurării Campaniei, în cazul în care nu există o reglementare legală expresă, acestea vor fi șterse/distruse imediat ce către SC MEDIA SUD EUROPA SA a identificat acest lucru.

În cadrul regulamentului sau separat se va afișa următoarea notificare:

1. Notificare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

1.1 Prevederi generale

1.1.1. SC MEDIA SUD EUROPA SA, împreună cu Organizatorii Concursului prelucrează date cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (“Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR”), în vederea organizării Concursului, publicării numelor câștigătorilor și a altor persoane care beneficiază de premiu (denumite în continuare “CÂȘTIGĂTORI”), precum și a premiilor acordate acestora și, în unele cazuri, pentru a informa în legătură cu alte produse, servicii, evenimente (utilizându-se numărul de telefon, SMS, email, poștă). Aceste date cu caracter personal pot fi comunicate terțelor părți strict în măsura în care comunicarea este necesară pentru acordarea premiilor sau conform unor dispozitii legale în vigoare.

1.1.2. SC MEDIA SUD EUROPA SA se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal apartinând participantilor și câștigătorilor la Concurs. SC MEDIA SUD EUROPA SA se obligă să impună împuterniciților obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

1.2 Datele cu caracter personal prelucrate

Participanți și câștigători

Date de identificare: numele, prenumele, orașul

Pentru desfășurarea concursului: vocea, imagini cu participanții (dacă se impune acest lucru)

Câștigători

Date de identificare: numele și prenumele, numărul de telefon, data nașterii (pentru a se stabili vârsta), adresa de domiciliu, adresa de email (în unele cazuri)

Oferirea premiului: adresa de livrare (în cazul în care premiile sunt trimise prin poștă sau alte servicii de livrare), vizualizarea actului de identitate (pentru identificarea persoanei și validarea câștigătorului)

Alte date: imagini ale câștigătorilor (în anumite situații clar specificate și reglementate)

1.3 Scopurile prelucrării

Participanți

Pentru desfășurarea concursului

Câștigători

Pentru validarea, acordarea și livrarea premiilor

În cazul imaginilor, pentru publicitate și marketing

Participanți și câștigători

Îndeplinirea unor obligații legale

Apărarea unui drept în instanță (dacă va fi cazul)

1.4 Temeiul legal al prelucrării

Datele personale necesare desfășurării concursului și acordării premiilor

Interesul legitim al SC MEDIA SUD EUROPA SA, în scopul desfășurării în condiții optime a concursului.

Interesul legitim al al SC MEDIA SUD EUROPA SA, pentru apărarea unui drept în instanță.

Datele personale, inclusiv imaginile, pentru publicitate și marketing

Consimțământul

1.5 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Participanți

Durata concursului sau durata necesară îndeplinirii unei dispoziții legale

Câștigători

Conform prevederilor legale aplicabile, de ex. în materie financiar-contabilă, respectiv 10 ani.

Imaginile participanților și/sau câștigătorilor

Perioada necesară realizării scopurilor publicitare, care va fi comunicată în momentul acordării consimțământului.

1.6 Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in materie de arhivare.

1.7 Cui divulgăm datele dvs.?

 • Organizatorii Campaniei

 • Instante de judecată, autorități publice, avocați, etc în baza unor prevederi legale sau în interesul legitim urmărit de SC MEDIA SUD EUROPA SA.

1.8 Transferuri de date cu caracter personal

În cazul în care SC MEDIA SUD EUROPA SA intenționează să facă transferuri de date cu caracter personal, persoanele vizate vor fi informate, iar acest lucru se va face conform prevederilor GDPR și a altor reglementări în vigoare.

1.9 Care sunt drepturile dvs.?

 • dreptul de acces

 • dreptul la rectificarea datelor

 • dreptul la stergerea datelor

 • dreptul la restricționarea prelucrării

 • dreptul la portabilitatea datelor

 • dreptul la opoziție

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, în cazul prelucrării care se bazază pe consimțământul dvs.

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

 • dreptul de a va adresa justiției sau a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

1.10 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC MEDIA SUD EUROPA SA are dreptul de a modifica prezenta “Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” pe durata desfășurării Concursului, în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor fizice participante la Concurs. Orice astfel de modificare va fi anunțată/publicată pe site-urile SC MEDIA SUD EUROPA SA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *